Basisschool Toermalijn

Noordeinde 80 1521 PB Wormerveer

Schoolfoto van Basisschool Toermalijn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks vindt de leerlingtevredenheidsmeting plaats via de vragenlijst van Zien! en eens in de twee jaar middels het zogeheten Tevredenheidsonderzoek. Het laatste tevredenheidsonderzoek onder ouders, kinderen uit groep 6 t/m 8 en medewerkers is op 4 november 2021 afgenomen.  

Tegelijkertijd hanteren wij gedurende het schooljaar een PDSA cyclus, waarbij naast leerkrachten van groep 3 t/m 8 en ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8 jaarlijks leerlingenvragen beantwoorden in het het observatie systeem Zien! De leerkrachten van groep 1 en 2 doen dit in Kijk! (observatiesysteem voor kleuters). Hiermee kunnen wij planmatig aan de verbetering van het welbevinden, de groepsdynamiek en sociale vaardigheden werken. 
Daarnaast bekijken we de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek met het team en bepalen we onze verbeteracties/ontwikkelingen voor de volgende periode.

Wij zijn bijzonder trots op deze resultaten. De kinderen waarderen Toermalijn met een hoog cijfer. De leerlingen hebben de school een 8,5 gegeven. 

Uiteindelijk is het allerbelangrijkst dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan, zodat zij kunnen leren (en dat is meer dan alleen rekenen en taal). Uit het onderzoek blijkt dat kinderen op alle vlakken heel tevreden zijn.

Voor het komende periode willen wij de focus op burgerschap leggen. Toermalijn heeft ook een leerlingenraad van kinderen uit de groepen 6 t/m 8 samengesteld. Zij denken mee met de directie en leerkrachten. Op deze manier heeft de school een beter beeld van de belevingen van de kinderen en kan het team daarop anticiperen. 

We verwachten in eind 2023/ begin 2024 het volgende tevredenheidsonderzoek uit te zetten onder onze kinderen, ouders en medewerkers. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de waardering die de ouders van onze school  hebben gegeven. Evengoed willen wij graag aan de slag gaan met de onderdelen waarop wij minder hoog scoorden en volhouden wat wij goed doen. 

Tops van ouders
- Kinderen voelen zich veilig op Toermalijn
- Ouders horen van hun kinderen dat ze in een fijne groep zitten en veel contact hebben met klasgenoten
- Kinderen laten blijken dat ze de afspraken kennen
- Kinderen geven aan voldoende te leren en over de hulp die ze van de leerkracht krijgen
- Ouders zijn tevreden over het pedagogisch klimaat en vinden dat er op Toermalijn een sfeer hangt
- Je wordt gezien als kind op Toermalijn
- Leerkrachten geven positieve feedback aan kinderen
- Leerkrachten sluiten aan bij het niveau van de leerlingen
- Ouders ervaren dat directie adequaat optreedt en op de hoogte is van incidenten

Ontwikkelpunten:
- We hebben iets te doen in het verhelderen van de verwachtingen over de communicatie tussen ouders en school.  
- We hebben het beleid aan te passen/ te vernieuwen en de leerkrachten leren steeds beter meerbegaafdheid te signaleren. We gaan dit punt agenderen en organiseren aandacht hiervoor.

We verwachten eind 2023/ begin 2024 het volgende tevredenheidsonderzoek uit te zetten onder onze ouders. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven