Basisschool Toermalijn

Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer

Schoolfoto van Basisschool Toermalijn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks vindt de leerlingtevredenheidsmeting plaats via de vragenlijst van "scholen op de kaart". Zo is er in januari 2019 bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de leerlingen van groep 6 t/m 8. 

Tegelijkertijd hanteren wij gedurende het schooljaar een PDSA cyclus, waarbij naast de leerkrachten, ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 jaarlijks leerlingenvragen beantwoorden in het het observatie systeem Zien!. Hiermee kunnen wij planmatig aan de verbetering van het welbevinden, de groepsdynamiek en sociale vaardigheden werken. 
Daarnaast bekijken we de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek met het team en bepalen we onze verbeteracties/ontwikkelingen voor de volgende periode.

Wij zijn bijzonder trots op deze resultaten. De kinderen waarderen Toermalijn met een hoog cijfer. De leerlingen hebben de school een 8,1 gegeven. 

Uiteindelijk is het allerbelangrijkst dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan, zodat zij kunnen leren (en dat is meer dan alleen rekenen en taal). Uit het onderzoek blijkt dat kinderen op alle vlakken heel tevreden zijn.

Voor het komende periode willen wij de focus op omgaan met diversiteit en democratie verder uitbreiden (hier zijn we in schooljaar 2018/2019 mee begonnen. Ondertussen is er ook een leerlingenraad van kinderen uit de groepen 6 t/m 8 samengesteld. Zij denken mee met de directie en leerkrachten. Op deze manier heeft de school een beter beeld van de belevingen van de kinderen en kan het team daarop anticiperen. 

We verwachten in 2021 het volgende tevredenheidsonderzoek uit te zetten onder onze kinderen. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de waardering die de ouders van onze school  hebben gegeven. Evengoed willen wij graag aan de slag gaan met de onderdelen waarop wij minder hoog scoorden en volhouden wat wij goed doen. 

Tops van ouders
- Ruimte voor leerlingen voor eigen ideeën en ruimte voor samenwerking
- Leerkrachten sluiten aan bij het niveau van de leerling
- Goede leerkrachten, zij doen goede dingen voor leerlingen
- Sfeer - Berichten op Parro
- Activiteiten tijdens schooltijd
- Gemixte kinderen, ruimte voor culturen en religie
- Lesmethodes

Wensen van ouders
- Een jaarlijks (i.p.v. eens in de twee jaar) kerstdiner/kerstontbijt
- Het verbeteren van de communicatie (meer informatie/meer inhoud)
- Het hebben van meer aandacht voor sociale en creatieve vakken
- Het oude gebouw (maar het is wachten op het nieuwe gebouw)
- Het pesten van leerlingen onderling 
- Het duidelijk maken wat het huiswerk is (kinderen geven dit thuis niet goed door)
- Het maken van een pasfoto ieder jaar (i.p.v. om het jaar) 

We verwachten in 2021 het volgende tevredenheidsonderzoek uit te zetten onder onze ouders. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven