Basisschool Toermalijn

Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer

Schoolfoto van Basisschool Toermalijn

Het team

Toelichting van de school

Nieuwe collega
Nieuwe collega’s worden begeleid door een collega (mentor) middels een protocol ‘Begeleiden van een nieuwe leerkracht’. Tevens vinden er gesprekken met de met de IB-er en een gesprek met de Arbo-coördinator plaats. Ook worden er evaluatiegesprekken met de directie gevoerd, zodat de juiste ondersteuning aangeboden wordt.  

Afwezigheid collega
Wanneer een leerkracht afwezig is (ziekte, omstandigheden, verlof, enzovoort), proberen wij daar vervanging voor te vinden (zie hierboven bij verlof personeel) Er zijn op dit moment (i.v.m. het leerkrachtentekort) namelijk geen invallers beschikbaar. Ook kijken we intern wie er extra kan werken of anders ingezet kan worden om een groep les te geven. 

Teamsamensteling
We hebben een goede mix van jonge en ervaren leerkrachten. De gemiddelde leeftijd van het personeel is beneden gemiddeld.
We vinden het belangrijk om samen tot goed onderwijs te komen. Samen leren en het voelen van gedeelde verantwoordelijkheid zijn twee belangrijke kenmerken van dit team. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij daar een oplossing voor te vinden. In eerste instantie vragen wij onze parttimers om een dag extra te werken of zetten onze 'loslopende' teamleden in indien passend. Wanneer wij geen vervanging kunnen vinden, blijven de kinderen een dag thuis of worden verdeeld over de groepen (indien dit mogelijk is).  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Toermalijn wordt gewerkt in jaargroepen. Door het wisselende aantal leerlingen per leerjaar zijn er ook combinatiegroepen mogelijk. Bij elke groep wordt naast de groepsleerkracht extra ondersteuning geboden door een leerkracht of een onderwijsassistent. Kinderen werken hierdoor ook in kleinere groepjes in een andere ruimtes.

Dit jaar zijn de basisgroepen: 3 groepen 1-2, 2 groepen 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. De leerkrachten werken heel nauw samen in clusters van groepen, stemmen de lessen af en wisselen ervaringen uit. Bij deze vorm van werken zien we gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen en een passend lesaanbod als belangrijk aandachtspunt. In het ontwerp van het nieuwe gebouw is rekening gehouden met de samenwerking in clusters, waardoor kinderen en personeel in contact met elkaar staan.

De hierboven ingedeelde onderwijstijd is een benadering. Er kan geschoven worden met de tijd. Dit is namelijk afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het document schoolondersteuningsprofiel (SOP) is aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. Op deze pagina vindt u het SOP 2020 toegevoegd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven