Wilhelminaschool

Oostsingel 4 3441 GB Woerden

  • De nieuwe school is in gebruik genomen op 22 mei 2023.
  • We geven klassikaal onderwijs. Leerlingen kunnen op het leerplein alleen of met een maatje verder werken aan een opdracht.
  • Kinderen uit groep 1, 2 en 3 kunnen ook op de gang heerlijk samen spelen en leren.
  • Onze lokalen geven door kleurgebruik en inrichting een rustige sfeer.
  • De hal is multifunctioneel te gebruiken als speellokaal voor de kleuters en theateropstelling voor vieringen en de musical.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Wilhelminaschool peilt jaarlijks de tevredenheid onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De resultaten hiervan worden besproken in het team en waar nodig wordt hier actie op ondernomen. 

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven