Wilhelminaschool

Van Helvoortlaan 44 3443 AP Woerden

  • Van november 2021 tot ongeveer april 2023 maken wij gebruik van onze tijdelijke huisvesting.
  • We hechten waarde aan een rustige, veilige en nette leeromgeving.
  • We richten onze kleuterlokalen zo betekenisvol mogelijk in. Dat nodigt kinderen uit tot spel en leren!
  • Wij gaan voor goed onderwijs, waarbij leerlingen actief meedoen met de les en de leerkracht een belangrijke rol heeft!
  • Onze missie is dat kinderen zich op vele vlakken ontwikkelen. Wij stimuleren sociale vaardigheden, kennis, creativiteit en (buiten)spel!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Wilhelminaschool peilt jaarlijks de tevredenheid onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De resultaten hiervan worden besproken in het team en waar nodig wordt hier actie op ondernomen. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven