Wilhelminaschool

Oostsingel 4 3441 GB Woerden

  • Het speelse gebouw van de Wilhelminaschool staat midden in het groen en is omgeven door water.
  • 'Pink animals', dat vergeten ze nooit meer in groep 4!
  • Schrijven en lezen over de herfst in groep 3.
  • Wanneer blijft iets drijven? Daar kom je pas achter als je het uitprobeert.
  • Door de inspanning van ouders, kinderen, team en sponsoren kwamen er 3 nieuwe speeltoestellen. Ook het schoolplein is geheel vernieuwd.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 hebben alle leerlingen deelgenomen aan de Centrale eindtoets van CITO. Het resultaat in 2021 was conform prognose.  Er was sprake van een bovengemiddelde score. De school heeft een 3-jaars gemiddelde van 540,6. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. 

In schooljaar 2019/2020 heeft er vanwege Corona geen eindtoets plaatsgevonden.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij de kinderen van groep 3-7 worden twee keer per jaar de CITO toetsen begrijpend lezen, technisch lezen (DMT) en spelling afgenomen. Bij groep 8 worden deze toetsen in januari afgenomen. 
Wij werken volgens het principe van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Twee keer per jaar hebben we een grote schoolbespreking waarin de resultaten worden besproken en de ambities op schoolniveau worden vastgesteld.  Daarnaast hebben we nog twee momenten waarop we de groep en de leerlingen bespreken. We kijken hoe we de groep en de individuele leerling kunnen helpen om verder te komen.  Dit doen we door ondersteuning in en buiten de groep te bieden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in 2016 inspectiebezoek gehad in het kader van het nieuwe toezichtskader. De Wilhelminaschool behaalde op alle 10 de kwaliteitsgebieden de hoogste score, nl. een 'goed'.

Daarnaast heeft de Wilhelminaschool in januari 2018 een bezoek gehad in het kader van het predikaat 'goede school'. De Wilhelmina heeft in het eindoordeel het predikaat 'goede school' verkregen. 

 

Terug naar boven