Wilhelminaschool

Oostsingel 4 3441 GB Woerden

 • De nieuwe school is in gebruik genomen op 22 mei 2023.
 • We geven klassikaal onderwijs. Leerlingen kunnen op het leerplein alleen of met een maatje verder werken aan een opdracht.
 • Kinderen uit groep 1, 2 en 3 kunnen ook op de gang heerlijk samen spelen en leren.
 • Onze lokalen geven door kleurgebruik en inrichting een rustige sfeer.
 • De hal is multifunctioneel te gebruiken als speellokaal voor de kleuters en theateropstelling voor vieringen en de musical.

In het kort

Toelichting van de school

De Wilhelminaschool staat op een unieke plek in Woerden, omgeven door water en groen. De school heeft 8 groepen en ongeveer 210 leerlingen. De Wilhelminaschool is een Protestants Christelijke school. Wij vertellen de leerlingen verhalen uit de bijbel, bidden en zingen zodat leerlingen mogen groeien in hun geloof. 

Onze kernwaarden zijn:

 • Aandacht
 • Samen
 • Groeien

Wij geloven dat alles wat je aandacht geeft, groeit en tot bloei komt. Ieder kind wordt door ons gezien, gehoord, geaccepteerd en kan zich ontwikkelen op zijn eigen niveau. In ons pedagogisch klimaat zorgen wij voor veiligheid door middel van duidelijke regels, afspraken en structuur. Ons onderwijs organiseren wij via het jaarklassensysteem.

Onderwijs gaat over het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Een rijke leeromgeving, doorgaande leerlijn, goede instructie van de leerkracht en activerende werkvormen zorgen voor een effectief en passend lesaanbod. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met leerlingen en ouders. Samen zorgen we voor een veilige en vertrouwde basis zodat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en weerbare mensen. Er is alle ruimte om jezelf te zijn, want we respecteren elkaar.

Wij zijn een kleinschalige school met een groot hart voor leerlingen. Het welbevinden van leerlingen is onze prioriteit want wij weten en ervaren dat een kind dat zich veilig voelt en zichzelf kan zijn beter tot leren komt. In een fijne leeromgeving voelen leerlingen, ouders en teamleden zich vanuit wederzijds respect gehoord en gezien. In onze communicatie zijn wij open, eerlijk en respectvol. Er is aandacht voor iedereen.

Door ons goede en passende onderwijs groeien alle leerlingen in hun ontwikkeling. Op leerlingniveau brengen we de onderwijsbehoeften in kaart en zorgen we voor passende ondersteuning  of uitdaging. We bieden een doelgericht leerklimaat, waarin fouten gemaakt mogen worden. Dit motiveert leerlingen en teamleden om hun talenten te ontdekken en hun kwaliteiten te gebruiken. We geven elkaar de ruimte, luisteren naar elkaar en leren van en met elkaar.  Wij groeien vanuit vertrouwen.

Wij leren onze leerlingen samen te spelen en samen te werken. Onze leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf, elkaar en hun leefomgeving. Vanuit wereldburgerschap dragen ze hun steentje bij aan een betere wereld. Een goede samenwerking met ouders is belangrijk voor het succes van de leerling op school. En de samenwerking tussen leerlingen, ouders en team zorgt ervoor dat talenten worden gezien en benut. Samen bereiken wij meer.  

U bent van harte welkom om kennis te komen maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen groeien
 • Aandacht en zorg
 • Goed onderwijs
 • Unieke locatie
 • Protestants-Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven