Wilhelminaschool

Oostsingel 4 3441 GB Woerden

  • Het speelse gebouw van de Wilhelminaschool staat midden in het groen en is omgeven door water.
  • 'Pink animals', dat vergeten ze nooit meer in groep 4!
  • Schrijven en lezen over de herfst in groep 3.
  • Wanneer blijft iets drijven? Daar kom je pas achter als je het uitprobeert.
  • Door de inspanning van ouders, kinderen, team en sponsoren kwamen er 3 nieuwe speeltoestellen. Ook het schoolplein is geheel vernieuwd.

In het kort

Toelichting van de school

De Wilhelminaschool staat op een unieke plek in Woerden, omgeven door water en groen. Veiligheid, welbevinden en aandacht voor elkaar vinden wij belangrijk. Ons onderwijs is afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen. De Wilhelminaschool is een Protestants Christelijke school, uitgangspunt voor ons handelen is de Bijbel en de daaruit vloeiende normen en waarden.

Ons team is enthousiast en betrokken. We gebruiken moderne methoden en hebben voor alle kinderen vanaf groep 4 een eigen device (chromebook).  Naast alle andere vakken, geven we vanaf groep 1 Engels.  Onze leerlingen worden op alle niveaus uitgedaagd en behalen goede resultaten. De Wilhelminaschool heeft een zeer goede leerlingenzorg. De school heeft 10 groepen en ruim 230 leerlingen. 

U bent van harte welkom om kennis te komen maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht en rust
  • Veiligheid en zorg
  • Hoge opbrengsten
  • Unieke locatie
  • Protestants-Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is de Wilhelminaschool flink gegroeid. Op dit moment hebben we zo'n 230 leerlingen, verspreid over 10 groepen.
Vanwege de grote belangstelling voor onze school, moeten we met een wachtlijst werken. We raden ouders aan om hun kind zo vroeg mogelijk aan te melden. Voor meer informatie over aanmelden: zie ook de website van de school (www.wilhelminawoerden.nl) 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Wilhelminaschool hanteert het vijf gelijke dagen model.

Er is één uitzondering: groep 1 is vrij op vrijdag.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De laatste RI&E is in 2015 afgenomen. De actiepunten zijn verwerkt. 

Terug naar boven