KBs Franciscus

Pinksterbloemweide 15 3448 TH Woerden

Schoolfoto van KBs Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

De Franciscusschool in Woerden: on(der)wijs in beweging! Wij bieden onze leerlingen passend onderwijs waarbij we gebruik maken van bewegend leren en samenwerkend leren!

Op de Franciscus hebben we oog voor elkaar en ieders kwaliteiten. Samen met de ouders zorgen we ervoor dat de leerlingen vertrouwen hebben in zichzelf, ze hun talenten ontdekken en trots zijn op hun prestaties. Bij ons op school is iedereen een Kanjer!

In ons onderwijs maken we gebruik van eigentijdse methoden en aantrekkelijk lesmateriaal. Onze leerlingen houden we nieuwsgierig door het stimuleren van een onderzoekende houding. Binnen thema’s wordt er creatief samengewerkt naar antwoorden.Door ons ruime schoolgebouw hebben we volop mogelijkheden voor samen leren en spelen. We werken regelmatig met chromebooks, bieden in alle groepen Engels aan en maken gebruik van de omgeving. Ons team is goed opgeleid, betrokken en gedreven om het maximale uit iedere leerling te halen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Enthousiasme
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Franciscus is (telling oktober 2021) 186. De school bestaat uit 8 groepen. De kleuterbouw bestaat uit twee heterogene groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Franciscus doet haar uiterste best elk kind optimale veiligheid en geborgenheid te bieden. Dit geldt ook voor haar medewerkers. Als er sprake is van een klacht gelooft Kalisto in een oplossing door middel van interne dialoog. Klachten of vragen kunt u in eerste instantie voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Wilt u daarna nog verder met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de directie en vervolgens bij het College van Bestuur.

Hierbij kunt u de hulp inroepen van de interne contactpersonen van de school:
· Linda Slinkman - l.slinkman@kbs-franciscus.nl
· Paula Vernet - p.vernet@kbs-franciscus.nl

Bij alle soorten klachten kunnen ouders en de interne contactpersonen overleggen met de externe vertrouwenspersonen van Kalisto, Marjon ten Heggeler en Jeroen Meijboom.

CED groep
Hoofdweg 703067
GH Rotterdam
Tel. 010-4071599
E-mail: evp@cedgroep.nl

Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur, telefoonnummer 0900-1113111.

Terug naar boven