KBs Franciscus

Pinksterbloemweide 15 3448 TH Woerden

Schoolfoto van KBs Franciscus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen geven de school gemiddeld een 8,3

Uit de leerling tevredenheidspeiling van 2022/2023 komt volgende naar voren:
De leerlingen geven de leerkrachten gemiddeld een 8,9 voor wat geleerd wordt op school. Hier zijn we erg blij mee. De afgelopen jaren hebben we ingezet op duidelijk klassenmanagement door de hele school. Daarnaast aan eigenaarschap oa. door het inzetten van een individuele weektaak. Het zelfstandig kunnen werken en werken op eigen niveau zijn door de kinderen als positief ervaren.

Leerlingen geven gemiddeld een 7,4 op de vraag of ze een leuke klas hebben en of ze het leuk vinden om met kinderen uit hun klas om te gaan. Op schoolniveau geven de kinderen een 7,9. 

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders geven de school een ovarall rapportcijfer van 7,4.

Ouders geven en zij geven met een gemiddelde van 8,8 aan dat hun kind zich veilig voelt op school.
Op de vraag of uw kind met plezier naar school gaat, wordt gemiddeld een 8,2 gegeven. 

In het onderwijsleerproces Kunnen wij volgens ouders nog verder doorontwikkelen op het gebied van het maximaal uitdagen van het individuele kind (score 6,4). Wij hebben in ons schoolplan de feedback van ouders verwerkt in concrete plannen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven