Openbare Basisschool Bargerpaske

Voorninklaan 1 7103 AW Winterswijk

  • ... heeft uitstekende voorzieningen; een eigen bibliotheek De Bargerbieb en ruime lokalen en leerpleinen/ - gangen.
  • Wij hebben veel aandacht voor het leesonderwijs
  • Onder meer door sociale interactie en klassengesprekken werken we aan het zelfbeeld, zelfcontrole, gevoelens en probleem oplossen
  • Een paar keer per jaar hebben we Klein Applaus. Voorstellingen door leerlingen, voor leerlingen en ouders.
  • We zijn ons bewust van de veranderende wereld om ons heen. Daar proberen we de leerlingen mee om te leren gaan.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school vinden wij het belangrijk om de tevredenheid van onze leerlingen te monitoren. Als leerlingen tevreden zijn over ons onderwijs, onze aanpak en de sfeer op school, komen zij namelijk het beste tot leren. Daarom nemen wij de vragenlijst leerlingtevredenheid af van Vensters in de groepen 6-7-8.

In dit onderzoek van maart 2022 geven de kinderen van groep 6, 7 en 8 aan uitermate tevreden te zijn. Alle scores zitten boven het landelijk gemiddelde. Dit is ook duidelijk te merken in de klassen, de gangen en op het plein; er is rust, structuur, veiligheid en gezelligheid.

Wij mogen hier dagelijks met de kinderen van genieten!

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ook de oudertevredenheid is voor ons als school belangrijk om te weten. Wij werken namelijk samen in een driehoek  ‘ouder-leerling-school’, om uw kind zo goed mogelijk zich te laten ontwikkelen. We nemen daarom tweejaarlijks het oudertevredenheidsonderzoek van Vensters af.

We werken momenteel aan twee aandachtspunten die uit de oudertevredenheidspeiling naar voren komen: het op hun eigen niveau uitdagen van onze leerlingen; de manier waarop wij informatie over de kinderen delen met de ouders. Hiervoor is o.a. de schoolapp Parro ingezet, om directer te kunnen communiceren met ouders.

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven