Openbare Basisschool Bargerpaske

Voorninklaan 1 7103 AW Winterswijk

  • ... heeft uitstekende voorzieningen; een eigen bibliotheek De Bargerbieb en ruime lokalen en leerpleinen/ - gangen.
  • Wij hebben veel aandacht voor het leesonderwijs
  • Onder meer door sociale interactie en klassengesprekken werken we aan het zelfbeeld, zelfcontrole, gevoelens en probleem oplossen
  • Een paar keer per jaar hebben we Klein Applaus. Voorstellingen door leerlingen, voor leerlingen en ouders.
  • We zijn ons bewust van de veranderende wereld om ons heen. Daar proberen we de leerlingen mee om te leren gaan.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij ziekte en/of verlof lossen wij waar het kan intern op door de inzet van eigen collega's. Dit is prettig voor onze leerlingen, omdat zoveel mogelijk bekende leerkrachten de groepen vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Bargerpaske werken de leerkrachten van groep 1/2 samen met de leerkrachten van de nieuwkomersschool Het Pyriet en de leidsters van de peuterspeelzaal De Speeldoos. Op een aantal momenten in het schooljaar wordt er met elkaar thema's voorbereid en wordt er gezamenlijk aan het thema gewerkt. Het speel-/ leerplein wordt voor het thema ingericht.

Doel: samenwerken en de kinderen van de peuterspeelzaal leren de basisschool op een laagdrempelige manier kennen. 

Terug naar boven