Openbare Basisschool Bargerpaske

Voorninklaan 1 7103 AW Winterswijk

 • ... heeft uitstekende voorzieningen; een eigen bibliotheek De Bargerbieb en ruime lokalen en leerpleinen/ - gangen.
 • Wij hebben veel aandacht voor het leesonderwijs
 • Onder meer door sociale interactie en klassengesprekken werken we aan het zelfbeeld, zelfcontrole, gevoelens en probleem oplossen
 • Een paar keer per jaar hebben we Klein Applaus. Voorstellingen door leerlingen, voor leerlingen en ouders.
 • We zijn ons bewust van de veranderende wereld om ons heen. Daar proberen we de leerlingen mee om te leren gaan.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op schoolpagina van OBS De Bargerpaske in Winterswijk.

Uw kind is van harte welkom op onze school, want de Bargepaske

 • heeft uw kind goed in beeld!
 • is een PAD school met een warm pedagogisch klimaat
 • is school met Kwaliteit!
 • biedt klassiek-modern onderwijs in jaargroepen
 • biedt betekenisvol en concreet onderwijs.                                                                                                                                                 

Heeft u interesse in een informatiegesprek met een kijkje in de diverse klassen, maakt u dan een afspraak met ons, via tel: 0543 516 539 of via directie_bargerpaske@sopow.nl 

Tot ziens op De Bargerpaske!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Met vriendelijke groet, Annemieke Weijsters (directeur).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De Bargerpaske is onderdeel van SOPOW.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • PAD school
 • Eigentijds onderwijs
 • Engels vanaf groep 1
 • Betekenisvolle instructie
 • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 • Als ouders belangstelling voor de Bargerpaske hebben, kunnen zij een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. 
 • Daarna kunnen zij hun kind aanmelden door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend door beide ouders in te leveren.
 • In de maand waarin het kind 3 jaar wordt, nemen wij het inschrijfformulier in behandeling. Als er op dat moment een plek beschikbaar is, is in principe het kind geplaatst en ontvangen de ouders een bevestiging van aanmelding.
 • Voor deze kinderen is er bij 3 jaar en 10 maanden een tweede contactmoment met de ouders en volgt een definitieve inschrijving. 
 • Als er op het moment van het kennismakingsgesprek geen plek is, kan het kind op verzoek van de ouders wel op de wachtlijst geplaatst worden en neemt de school contact op als er toch nog een plek vrij komt. Een inschrijfformulier ontvangt u van ons tijdens het kennismakingsgesprek, tevens kunt u het op onze website vinden.

Bij vragen over bovenstaande informatie kunt u terecht bij de directie. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven