Kindcentrum Beukenlaan

Beukenlaan 42 9674 CC Winschoten

  • Voor de allerkleinsten is er ruimte om te spelen, te ontdekken en te rusten.
  • Om het (voor) lezen te stimuleren, kunnen de onderbouwkinderen boekjes lenen en thuis lekker lezen.
  • In de schooltuin ervaren kinderen hoe de natuur, met soms wat hulp, alles laat groeien en bloeien.
  • Een plek om samen te werken en te leren

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn kindcentrum Beukenlaan en verzorgen onderwijs en opvang vanuit één locatie. We besteden veel aandacht aan een veilig sociaal-pedagogisch klimaat. We bereiden kinderen voor om te leven in een snel veranderende maatschappij. Wij leren kinderen vaardigheden om een leven lang te leren. Kindcentrum Beukenlaan is een plek waar kinderen zich ontwikkelen in een rijke, uitdagende omgeving.  

Wij werken vanuit de waarden: Saamhorigheid, Veiligheid, Talentontwikkeling, Uitdaging en Plezier.

Wat geven we kinderen mee? We helpen elkaar, je hoort erbij, we dagen je uit, je kan al veel, we maken plezier, je groeit als mens.

Voor meer informatie kunt u onze site bezoeken: www.obsbeukenlaan.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Saamhorigheid
  • Veiligheid
  • Talentontwikkeling
  • Uitdagend
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf 1 mei 2021 zijn wij een kindcentrum, wij bieden opvang aan van 0 tot 4 jaar en onderwijs van 2 tot 12 jaar. Wij vertellen u graag alles over ons kindcentrum tijdens een rondleiding en een gesprek. Bezoek de website: http://www.obsbeukenlaan.nl voor onze contactgegevens.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal 't Beukenootje verzorgt de peuteropvang. Op onze locatie is het ook mogelijk om verlengde opvang af te nemen van 07.30- 08.30 uur en van 11.15 – 12.00 uur.

De BSO die gesitueerd is op OBS Beukenlaan heet de “Boomklevers” en heeft een gezellige en huiselijke uitstraling. De BSO is alle schoolweken en margedagen open. De voorschoolse opvang is iedere werkdag 's ochtends open vanaf 6.30 u. tot aanvang van de school en de naschoolse opvang tot 18.30 u. In de vakanties kunt u ook gebruik maken van de locatie Beukenlaan. 

De dagopvang de "Boomkruipers" is voor kinderen van 0 tot 4. De dagopvang is is iedere werkdag open vanaf 6.30 u. tot 18.30 u. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven