Kindcentrum Beukenlaan

Beukenlaan 42 9674 CC Winschoten

  • Voor de allerkleinsten is er ruimte om te spelen, te ontdekken en te rusten.
  • Om het (voor) lezen te stimuleren, kunnen de onderbouwkinderen boekjes lenen en thuis lekker lezen.
  • In de schooltuin ervaren kinderen hoe de natuur, met soms wat hulp, alles laat groeien en bloeien.
  • Een plek om samen te werken en te leren

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen vanaf groep 5 vullen verschillende vragenlijsten in.

Twee keer per schooljaar wordt de KiVa vragenlijst ingevuld.

Eén keer per schooljaar wordt de ZIEN! vragenlijst (sociaal emotionele ontwikkeling) ingevuld. Deze lijst wordt ieder schooljaar eveneens voor alle kinderen door de leerkracht ingevuld. 

Eén keer per twee jaar wordt de tevredenheidsvragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst wordt in 2020 in november uitgezet.    

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De gehanteerde vragenlijst is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs en is gericht op: schoolklimaat, onderwijsleerproces, informatie en communicatie en opmerkingen over de school.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven