Openbare Basisschool de Kleine Dollard

Jachtlaan 21 9675 JA Winschoten

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kleine Dollard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kleine Dollard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kleine Dollard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kleine Dollard

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Wij vinden het welbevinden en de veiligheidsbeleving van onze leerlingen heel belangrijk. Ieder jaar vullen zowel de leerkrachten als de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst van ZIEN in. Voor de groepen 1 t/m 4 vullen de leerkrachten de vragenlijst van ZIEN in. De resultaten van ZIEN geven inzicht in de veiligheidsbeleving van de kinderen. Ieder jaar onderzoeken we ook de leerlingtevredenheid. Voor schooljaar 2021-2022 zal dit onderzoek afgenomen worden in januari 2022. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zetten sterk in op ouderbetrokkenheid en hechten dan ook een grote waarde aan een goed contact en een goede samenwerking tussen de driehoek:

  • de kinderen
  • de ouders
  • de leerkrachten (de school)

Door samen te werken met ouders zorgen we voor een optimale, brede ontwikkeling van kinderen. De basis van een goede samenwerking start met het uitspreken van duidelijke verwachtingen naar elkaar. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven