Openbare Basisschool de Kleine Dollard

Jachtlaan 21 9675 JA Winschoten

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kleine Dollard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kleine Dollard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kleine Dollard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kleine Dollard

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Kleine Dollard: daar kun je veilig groot worden!

OBS De Kleine Dollard ligt centraal in de wijk ‘Parkwijk’. De school richt zich op alle kinderen uit deze wijk, maar we worden ook veel bezocht door kinderen uit andere buurten of plaatsen. Wij zijn ook gemakkelijk te bereiken vanuit de "Blauwe Stad".

We beschikken over drie grote schoolpleinen met speeltoestellen. Peuterspeelzaal "Hermelijntje" is gevestigd in hetzelfde gebouw en heeft haar eigen speelplaats. Ook een nevenlocatie van beweegcentrum Winschoten zit bij ons in het gebouw.

Naast de school bevindt zich een sporthal, waarin de groepen 3 t/m 8 van onze school gymnastiek krijgen. Achter deze sporthal staat een multifunctioneel gebouw (’t Parkholt) met o.a. de buitenschoolse opvang "Poppiez". In dit gebouw verzorgen wij ook het "overblijven". 

We zijn een Vreedzame School en staan voor veiligheid. We doen er samen alles aan om de kinderen veilig groot te laten worden. Onze slogan is niet voor niks: ‘OBS De Kleine Dollard, daar kun je veilig groot worden’.

We leggen onze leermethoden continu onder een vergrootglas en passen ze daar waar nodig aan de behoeften van onze leerlingen aan.

Verder besteden we veel aandacht aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld de maandsluiting en musicals. Vanaf groep 5 voeren de kinderen jaarlijks een musical op. Het bijzondere is dat er altijd veel ouders bij de verschillende activiteiten aanwezig zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect
  • Openheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingen aantal is vrijwel stabiel gebleven. Op dit moment zijn er 176 leerlingen op onze school. Het totaal aantal groepen blijft gelijk op 8. We vormen twee kleutergroepen, waarbij groep 1 en 2 gecombineerd zijn. We kunnen nog steeds enkele groepen blijven vormen vanaf groep 3. Dat is een mooi gegeven. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven