Basisschool Windroos

Karolingersweg 147 A 3962 AD Wijk bij Duurstede

  • Recepten lezen, wegen, mengen, samenwerken, opruimen en natuurlijk proeven.
  • rekenen vanuit de eigen ervaring
  • Zelf ervaren, de grootste meerwaarde die te bedenken is.
  • De hele dag in het teken van de VOC.
Timmeren van een boot, muziek, eten uit die tijd, varen op de Lek etc. Op het eind een groots toneelstuk en een picknick voor alle kinderen, ouders en teamleden van de school.
  • Stap voor stap ontdekken van de wereld.

Het team

Toelichting van de school

Op de Windroos werkt een gedreven groep mensen. Het is een hecht team, dat zorg draagt voor een veilige leeromgeving waarin kinderen gezien worden en zich breed kunnen ontwikkelen. Dit geven we vorm met leerlingen en ouders. Die worden er nadrukkelijk bij betrokken. Binnen het team is veel expertise en men is gericht op doorgaande ontwikkelingslijnen met aandacht voor alle kinderen, van begaafd tot kinderen met het syndroom van Down.

In de bijlage een overzicht met kenmerken van een Freinetschool wat een nog nader beeld geeft van het specifieke Freinetkarakter van de Windroos.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van het personeel maken we gebruik van de PIO invalpool of lossen we intern de vervanging van de betreffende leerkracht op. In het uiterste geval verdelen we de kinderen over andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De gymnastieklessen worden deels door de eigen leerkrachten gegeven. Eén dag in de week is er een vakleerkracht ingezet.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens de -stilwerkuren- werken de leerlingen aan de verwerking van taal ( teksten, spelling ), begrijpend lezen, WO en rekenen.

Door onze projectmatige manier van werken zijn veel vakgebieden met elkaar verweven. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Windroos is een school met gedreven leerkrachten met veel expertise. Deze kennis delen we met elkaar om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Windroos is geen specifieke VVE school. Wij begeleiden wel kinderen die een VVE traject volgen.

Terug naar boven