Basisschool De Vrijheit

Dorpsduinen 12-14 1949 EG Wijk aan Zee

  • kindgericht, toekomstgericht en eigentijds
  • nieuwsgierig en onderzoekend.
  • relatie, autonomie en competentie

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2021 is er een ouderenquête afgenomen. Aan 88 respondenten is gevraagd hun mening te geven door middel van het invullen van de vragenlijst van Vensters. Helaas zijn er maar 32 vragenlijsten ingevuld. Dat betekent dat de resultaten van de enquête niet geheel betrouwbaar zijn. Om minimaal betrouwbaar te zijn waren meer reacties nodig.

Tegelijk zijn we wél heel tevreden over die resultaten. We zien dat veel ouders tevreden zijn over onze school. Dat betekent natuurlijk niet dat we achteruit kunnen gaan leunen. We blijven nadenken hoe we zaken nog verder kunnen verbeteren. De resultaten uit deze enquête gebruiken we daarbij. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven