Basisschool De Vrijheit

Dorpsduinen 12-14 1949 EG Wijk aan Zee

  • kindgericht, toekomstgericht en eigentijds
  • nieuwsgierig en onderzoekend.
  • relatie, autonomie en competentie

In het kort

Toelichting van de school

‘Vrijheit met een T!’ 

De Vrijheit is de naam van het stoomschip dat op 26 januari 1903 in mistig weer op het strand van Wijk aan Zee vastliep. Het schip brak en alle lading spoelde op het strand. De bevolking van Wijk aan Zee jutte vervolgens alles wat los en vast zat! Zijde, spek, klossen gesponnen katoen voor de textielindustrie en katoenpitten vonden hun weg naar de Wijk aan Zeese huizen. Het scheepswrak van ‘De Vrijheit’ is nog altijd te zien in zee.

Wij noemen onze school De Vrijheit omdat de naam past bij Wijk aan Zee. En natuurlijk is ‘Vrijheit’ ook door de betekenis van het woord een prachtige naam voor een school. 

Kinderen komen naar school om te leren. Daarvoor is onze school er. De Vrijheit zet zich in voor eigentijds basisonderwijs van hoge kwaliteit aan ieder kind. Iedere leerling kan zich in een inspirerende en veilige leeromgeving optimaal ontwikkelen. We leren de kinderen niet alleen lezen, rekenen en schrijven. Wij nemen onze rol in de opvoeding van kinderen ook serieus. In samenwerking met de ouders zorgen wij ervoor dat de kinderen na acht jaar op onze school de stap naar het voortgezet onderwijs succesvol kunnen maken en daarvoor de nodige cognitieve en sociale bagage hebben.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • relatie, autonomie,competentie
  • kindgericht en toekomstgericht
  • nieuwsgierig en onderzoekend
  • De Vrijheit en de toekomst!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op De Vrijheit daalt de afgelopen jaren, er zijn gewoon minder kinderen in Wijk aan Zee. De dalende trend in de afgelopen jaren is in lijn met de prognoses die de gemeente Beverwijk maakte. Overigens is de instroom dusdanig groot dat we ons geen zorgen hoeven te maken om onder de opheffingsnorm terecht te komen. De ophefnorm voor Wijk aan Zee is 75 leerlingen. Daar zitten we dik boven. Voor de komende jaren is de verwachting dat het aantal leerlingen redelijk stabiel blijft.             

  •  Teldatum 1 februari 2022; 118 leerlingen
  •  Teldatum 1 februari 2023; 118 leerlingen

In het schooljaar 23/24 zijn de leerlingen verdeeld over vijf groepen. We hebben een groep 1/2, een 2/3, een groep 4, een 5/6 en een groep 7/8. 

Op de teldatum 1 februari 2024 zal de school waarschijnlijk 108 leerlingen tellen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brengen en halen; De kinderen kunnen ’s morgens voor schooltijd gebracht worden. De deuren gaan 10 minuten voor aanvang open, om 8.20 uur. Ouders met kinderen in de groepen 1-3 kunnen in de gang afscheid nemen van hun kind. Kinderen in de groepen 4-8 gaan zelfstandig naar hun lokaal. Op deze wijze zorgen we voor een rustige start van de schooldag.

Wij vinden het belangrijk om op tijd te beginnen. Na aanvang van de school verzoeken wij u het plein te verlaten.
Als de school uitgaat wachten de ouders buiten. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan, wanneer ze niet worden opgehaald, terug naar de klas. Wanneer u niet op tijd bent om uw kind op te halen, belt u dan even naar de school of meld het aan de leerkracht. dan houden wij uw kind nog even vast.

Pleinwacht; In het speelkwartier houden de leerkrachten samen toezicht op het plein. In de lunchpauze wordt toezicht gehouden door medewerkers van de tussenschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven