Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw

Vogelzwin 23 1771 JG Wieringerwerf

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2021 is er een tussenmeting oudertevredenheid uitgevoerd. De kleine vragenlijst vanuit Vensters is met ouders gedeeld. Van de 40 gezinnen die zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen zijn 21 gezinnen op de uitnodiging ingegaan. Hoewel Vensters aangeeft minimaal 31 responsen nodig te hebben om een betrouwbaar beeld te geven, kunnen wij toch conclusies trekken uit de wijze waarop het onderzoek is ingevuld. Bijna alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld hebben een positief beeld van onze school en waarderen De Zilvermeeuw met een dikke voldoende.

In oktober 2022 zal een uitgebreider oudertevredenheidonderzoek uitgevoerd worden.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven