Openbare Jenaplanschool De Zilvermeeuw

Vogelzwin 23 1771 JG Wieringerwerf

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool De Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool De Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool De Zilvermeeuw

In het kort

Toelichting van de school

De Zilvermeeuw is een kleinschalige Jenaplanschool in Wieringerwerf en is gehuisvest in een gebouw dat medio 2019 gerenoveerd is. Omringd door prachtige schooltuinen, die mede door de kinderen onderhouden worden, ligt de school op een centrale plek in het dorp. Op De Zilvermeeuw komen kinderen samen om te spelen, werken, spreken en vieren. Onze school werkt met tweejarige stamgroepen, de groepen zijn relatief klein. Elk kind ervaart wat het is om jongst of oudste te zijn. Dit is zowel goed voor de ontwikkeling op het sociaal-emotionele vlak als op het onderwijsinhoudelijke vlak, waar zij van en met elkaar leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Samenwerken & Samenzijn
  • Erkende jenaplanschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Zilvermeeuw hanteert continurooster binnen een vijf gelijke dagen model.

De schooldeur staat iedere dag vanaf 8:15 uur voor de kinderen open. Om 8:30 uur starten de lessen. Om 14:00 uur zijn de kinderen uit. De kinderen eten samen met de groepsleiders in de groep, daarna gaan zij gezamenlijk buitenspelen.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven