Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw

Vogelzwin 23 1771 JG Wieringerwerf

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten op de Zilvermeeuw maken gebruik van methodegebonden én methode-onafhankelijke toetsen. Voor de methode-onafhankelijke toetsen maken we gebruik van de toetsen van CITO. Alle methodes waar wij gebruik van maken voldoen aan de kerndoelen. Een aantal keer per jaar bespreken we de resultaten op school- en groepsniveau. Tijdens de leerlingbesprekingen, tussen de leerkracht en interne begeleider, komen de resultaten op leerlingniveau aan bod. De leerkrachten verwerken de resultaten in de didactisch groepsoverzichten en groepsplannen. Zo heeft de leerkracht de ontwikkeling van iedere leerling goed in beeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De gemiddelde eindtoetsscore van de afgelopen jaren ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Aangezien het volledige onderwijs dat aangeboden wordt en de werkwijze op school in september 2019 is veranderd, geven deze gegevens geen representatief beeld meer voor de toekomst. We gaan ervan uit de de eindtoetsscores en de bijbehorende uitstroom de komende jaren drastisch zullen verbeteren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 23 maart 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs De Zilvermeeuw na een uitgebreid en intensief onderzoek met een voldoende beoordeeld.

Terug naar boven