Rooms Katholieke Basisschool Don Bosco

Terppad 1 1771 RZ Wieringerwerf

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Don Bosco

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de Entreetoets is door de intern begeleider en de leerkracht van groep 8 een plan van aanpak gemaakt om de focus te leggen op wat de leerlingen nog moeten leren. Door de lesstofinhoud goed aan te sluiten op de leerbehoeften van de leerlingen hebben de leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wat resulteert in een mooie score op de Cito Eindtoets. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden door de leerkrachten op groeps- en leerlingniveau geanalyseerd en hierop wordt geanticipeerd door middel van verlengde instructie of uitdaging.

De methode onafhankelijke resultaten worden op schoolniveau geanalyseerd met het hele team en op groeps- en leerlingniveau door de leerkrachten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

RKBS Don Bosco zit in het basisarrangement van de inspectie.

Terug naar boven