Rooms Katholieke Basisschool Don Bosco

Terppad 1 1771 RZ Wieringerwerf

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Don Bosco

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt er, in april, een enquête gehouden onder de leerlingen. De uitslag van de enquête wordt geanalyseerd door het team, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. Actiepunten worden met het team geformuleerd en voor het komende schooljaar gepland.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt er, in april, een ouderenquête gehouden. De uitslag van de enquête wordt geanalyseerd door de Medezeggenschapsraad en het team. Actiepunten worden met het team opgepakt voor komend schooljaar.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven