Rooms Katholieke Basisschool Don Bosco

Terppad 1 1771 RZ Wieringerwerf

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Don Bosco

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof zijn collega's die parttime werken bereid om in te vallen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

RKBS Don Bosco werkt in groep 1-2 met combinatiegroepen. Van groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met homogene groepen. Binnen deze groepen wordt gewerkt met een lesaanbod in drie niveau's. Dit sluit aan bij de afspraken en doelstellingen van het Passend Onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel staat beschreven aan welke doelgroepen RKBS Don Bosco extra ondersteuning kan bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven