Rooms Katholieke Basisschool Don Bosco

Terppad 1 1771 RZ Wieringerwerf

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Don Bosco

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de RKBS Don Bosco.

‘Een fijne plek om samen te leren, te spelen en te werken’

Leer onze school beter kennen door een kijkje op onze pagina te nemen of door te kijken op www.rkdonbosco.nl  Via deze weg willen wij u een beeld geven van waar de school voor staat en hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven. Mocht u meer aanvullende informatie willen ontvangen, neemt u dan gerust contact op met ons.

Veel kijk- en leesplezier!

Team RKBS Don Bosco

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Betrokkenheid
  • Lezen, rekenen en taal
  • Spelenderwijs leren
  • Interactief onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een daling in het totale leerlingaantal in het schooljaar 2016-2017 zien wij dat de school in het schooljaar 2017-2018 stabiliseert. De aanmeldingen in het huidige schooljaar vertonen verdere tekenen van deze stabilisatie en eventueel groei voor het leerlingaantal in het schooljaar 2018-2019.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op RKBS Don Bosco wordt gewerkt met een omgangsprotocol. Hierin staat beschreven hoe er op school wordt gewerkt aan een goede sfeer. Daarnaast omschrijft dit protocol de stappen die de school zet om pesten te voorkomen en tegen te gaan. Naast PBS (positive Behavior Support) werkt de school met een omgangsprotocol om pesten tegen te gaan. Pesten is op alle scholen een belangrijk aandachtspunt. Voor pestproblemen zijn geen kant en klare oplossingen. Ieder geval van pesten heeft een andere oorzaak en heeft een eigen aanpak nodig. Eén ding staat voorop: op RKBS Don Bosco wordt pesten niet getolereerd! Als er sprake is van pestgedrag zijn er drie betrokkenen te noemen: degene die pest, degene die gepest wordt en degene die erbij staan. Wij vinden het op school belangrijk dat aan alle betrokkenen aandacht wordt besteed. Daarbij moet goed gekeken worden naar de oorzaak van het probleem. Er wordt zoveel mogelijk oplossingsgericht gepraat met de kinderen.

Terug naar boven