De Kluinveenschool

Kupersweg 13 7641 AL Wierden

  • In 2020 is het plein voor groep 1/2 helemaal vernieuwd. Een heerlijke, groene plek voor de kinderen om te spelen.
  • Schoolfoto van De Kluinveenschool
  • Op het veld, vlak naast de school en bereikbaar via een eigen pad, kunnen de kinderen heerlijk spelen, klimmen en voetballen.
  • Vanaf groep 3 werken de kinderen met een eigen chromebook.
  • Kinderen leren vaak in de klas, maar we dagen ze ook uit om op andere plekken en op andere manieren te leren.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn tevreden over de resultaten van de leerlingenvragenlijst. Ten opzicht van vorig jaar zien we dat kinderen over het algemeen een betere score geven. Toch zien we ook nog wel puntjes voor verbetering. We zijn daarom met een aantal leerlingen in gesprek geweest naar aanleiding van antwoorden die zijn gegeven. We wilden graag weten hoe de leerlingen vinden dat de pleinwacht verbeterd kan worden. Samen met hen hebben we een plan gemaakt en dat geëvalueerd. Regelmatig checken we bij de leerlingen hoe zij vinden dat het gaat. Voor de rust in de klassen hebben we schoolbreed vaste routines afgesproken die bijdragen aan de rust en de veiligheid op school en in de klassen. De leerlingen geven ook aan, dat ze daarvan het effect merken. Op deze manier heeft de leerlingvragenlijst voor de Kluinveenschool een duidelijke meerwaarde: samen met de leerlingen werken we aan het continu verbeteren van de sociale veiligheid op school.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij erg blij met de waardering van ouders in de laatst gehouden enquête!

Hierin komt goed naar voren dat ouderbetrokkenheid groot is en de kwaliteit van ons onderwijs op een goed niveau is. Ook heel mooi om te zien dat er vertrouwen is vanuit de ouders naar de school toe. 

We vinden zelf dat de veiligheid op het plein wel wat hoger mag scoren en dat we ouders nog meer als partner kunnen beschouwen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven