Basisschool Widerode

Marjoleinlaan 41 7641 EN Wierden

  • School omgeving met veel groen
  • Meesters in onderwijs
  • Onderzoekend leren
  • Schoolfoto van Basisschool Widerode
  • Lezen is belangrijk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Met de informatie uit het onderzoek leerlingstevredenheid wordt geanalyseerd met team, ouders en leerlingen. Hieruit komen elk jaar verbeterpunten naar voren. Zo dragen wij om de zichtbaarheid van de leerkrachten in de pauzes te vergroten oranje hesjes en hebben we een continurooster. 

Wij zijn daarom in augustus 2016 gestart met een leerlingenraad. Vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8 denken me hoe we het welbevinden, het leren en het plezier van de kinderen op de Widerode kunnen verbeteren.

Elke leerlingenraad wordt vooraf gegaan met een klassenvergadering. In de klassenvergadering horen de leerlingen van de leerlingenraad wat er leeft en speelt in de groep. en kunnen de leerlingen uit de groep actief meepraten en meedenken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: , pesten, regels en afspraken, het schoolplein, het gebouw, leerkrachtgedrag,  kerst, sinterklaas, fancyfair etc. 

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij onze Stichting nemen we eens in de 4 jaar een oudertevredenheidsonderzoek af. De uitkomsten hiervan verwerken wij in een actieplan. 

Na aanleiding van het meest recente onderzoek hebben we de focus gelegd op oudercommunicatie. We hebben daarom de contactmomenten met ouders aangepast.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven