Basisschool Widerode

Marjoleinlaan 41 7641 EN Wierden

  • School omgeving met veel groen
  • Meesters in onderwijs
  • Onderzoekend leren
  • Schoolfoto van Basisschool Widerode
  • Lezen is belangrijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de openbare basisschool Widerode,

De Widerode staat sinds 1975 in Wierden-Oost. Zoekende naar de betekenis van de naam Wierden of Wederden dook in een oude kroniek de naam Withenrothe op. Withen=wilgen, rothe=rode=open plek. Tussen Wierden en Almelo, op de plaats waar nu o.a. de wijk Plan Oost is gesitueerd, lag in vroegere tijden een groot wilgenmoeras. Welnu, de naam Widerode betekent voor ons een open rustplek in dit grote gebied.

Onze school valt, samen met nog zevenentwintig andere scholen in Salland en Twente, onder de volledige verantwoordelijkheid van de 'Stichting Varietas' als bevoegd gezag.

Ons basisonderwijs is het onderwijs dat bestemd is voor kinderen vanaf vier jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Wij willen dat onze kinderen elke dag met plezier naar school gaan en dat onze kinderen zich optimaal ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Dit doen we in een sociaal veilige omgeving. Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk om tot leren te komen. Dit ontstaat niet vanzelf, daar zetten we ons elke dag voor de volle 100% voor in. 

Voor vragen of opmerkingen nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Peter Baars (directeur)

directie@widerode.nl

0546-572642

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Onderzoeken
  • Ontwikkelen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingenpopulatie vormt een hele mooie afspiegeling van de maatschappij. Onze diversiteit is tevens onze kracht, 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aantal uren onderwijs

Urennorm basisonderwijs:

Leerlingen in het basisonderwijs moeten over 8 schooljaren minimaal 7668 uur onderwijs krijgen. De onderwijstijd voor de groepen 1 t/m 2 bedraagt in het schooljaar 2020/2021 926 uur per leerjaar.  Voor de groepen 3 t/m 4 939,5 uur en voor de groepen 5 t/m 8 995 uur.

Sinds het schooljaar 2014-2015 hanteren we een continurooster. De lessen vangen dagelijks om 8.15 uur aan. 

Rond 10.00 uur eten en drinken de leerlingen uit de groepen 0 t/m 2 een tussendoortje. Om 11.45 uur gaan de leerlingen een kwartier naar buiten, waarna om 12.00 uur de meegenomen lunch genuttigd wordt.

Rond 10.00 uur spelen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 een kwartier buiten, waarna daarna een kwartier in de klas de eigen pauzehap genuttigd wordt. Bij de groepen 6 t/m 8 is dat precies andersom op dezelfde tijd. Rond 12.00 uur gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 5 opnieuw een kwartier naar buiten, om daarna vijftien minuten gezamenlijk onder leiding van de leerkracht te lunchen in de klas. Ook hier geldt dat dit precies andersom is in de groepen 6 t/m 8. Op vrijdag eindigt om 12.15 uur de schooldag voor de leerlingen van de groepen 0 t/m 4, zodat zij 's middags niet lunchen op school. De groepen 5 t/m 8 hebben die dag gewoon les tot 14.15 uur en verblijven wel gewoon de gehele lesdag op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen dat kinderen en collega's met plezier naar school gaan en dat ze zich veilig voelen. Alleen dan is leren mogelijk. 

Op de Widerode spreken we deze zin niet alleen uit maar voeren we ook actief beleid om het bovenstaande te realiseren. Door de zin uit te spreken of op papier te zetten gebeurt er namelijk niks. Als je echt wilt dat kinderen en medewerkers zich veilig voelen en met plezier naar school gaan dan moet je als school hier elke dag hard werken. Je ogen en oren goed open houden en processen met kinderen, ouders en team regelmatig evalueren. Signalen vragen om actie!

Terug naar boven