Openbare Basisschool De Uitkijktoren

Meidoornstraat 2 6002 TZ Weert

  • We bieden de kinderen activiteiten aan waarbij ze kennis maken met de wereld, zichzelf en de mensen om hun heen.
  • Ons onderbouwdomein is ingericht met veel ruime en uitdagende speel- en ontwikkelhoeken, waar kinderen op allerlei manieren spelen en leren.
  • We bieden creamiddagen aan waarbij kinderen hun talenten op allerlei manieren in kunnen zetten.
  • We werken in de domeinen groepsoverstijgend samen, waarbij kinderen uit verschillende leerjaren met elkaar samen werken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen uit de bovenbouw geven onze school het gemiddelde rapportcijfer van een 8,3. 86% van de kinderen geeft aan dat de teamleden goed les geven. 85% vindt de sfeer in de klas goed en 93% geeft aan het contact met de leraar fijn te vinden. Scores waar we trots op zijn!

Lager dan het landelijk gemiddelde scoren we op het onderdeel gebouw en plein. Kinderen geven aan het schoolgebouw en het plein niet aantrekkelijk te vinden. Ook wordt het klimaat in de school laag gevonden. Onderdelen die onder onze aandacht zijn en waar we de komende jaren, totdat de nieuwbouw gereed is, binnen de beschikbare mogelijkheden en financiën een passende oplossing voor proberen te vinden. 

Tevredenheid
8,5

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is een tevredenheidsmeting uitgezet vanuit Stichting Eduquaat. Ouders geven voornamelijk aan minder tevreden te zijn over de speelplaats van onze bovenbouw locatie. Dit is onder de aandacht en passend spelmateriaal voor deze doelgroep is inmiddels aangeschaft.
De respons is te laag om er een betrouwbaar en representatief beeld uit te kunnen genereren. We zullen in de toekomst na denken op welke manier we meer ouders kunnen laten deelnemen en op welke manier hun inbreng mee genomen kan worden.

Tevredenheid
7,4

Terug naar boven