Openbare Basisschool De Uitkijktoren

Meidoornstraat 2 6002 TZ Weert

  • In dit gebouw bevinden zich de peuters van Humankind en de kleuters van zowel OBS de Uitkijktoren als de Odaschool uit de leerjaren 1 en 2.
  • We bieden de kinderen activiteiten aan waarbij ze kennis maken met de wereld, zichzelf en de mensen om hun heen.
  • We besteden aandacht aan feesten en vieringen als winterfeest, carnaval, koningsspelen en sportdag.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen uit de bovenbouw geven onze school het gemiddelde rapportcijfer van een 8. Een score waar we trots op zijn!

De lessen en de manier waarop de leerkrachten instructie en begeleiding geven, wordt hoog gewaardeerd. Een onderwerp waar we als team nog winst kunnen boeken is de omgang met de kinderen onderling. Deze wordt het laagst gewaardeerd en vergt de komende tijd nog aandacht. Door te werken met basisgroepen gaan we insteken op de groepsdynamiek. De basisgroep is de groep waar een kind de dag start en waar het kind het grootse deel van de dag doorbrengt. Vanwege de groepsbinding en -dynamiek is het prettig dat een kind gekoppeld wordt aan een bepaalde groep. We streven naar een groep waarin leerlingen zich veilig en met elkaar verbonden voelen. Dit is een ‘basis’ om met en van elkaar te kunnen leren. De kinderen die aan deze basisgroep gekoppeld worden, zien elkaar en de leerkracht veelvuldig en vormen op die manier een ‘basis’ samen. We werken door het jaar heen bewust aan positieve groepsvorming. Groepsvorming zorgt voor enthousiasme, wederzijds vertrouwen en steun en levert een positieve bijdrage aan (leer)prestaties.

De vragen die het hoogst gewaardeerd worden zijn: Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? Leerkrachten zien dit als een groot compliment en een bijzonder mooie waardering door de kinderen zelf.

In eerdere rapporten kwam naar voren dat kinderen de regels en het hanteren van regels vaker onduidelijk vonden. Nu lezen we dat kinderen de regels juist heel duidelijk vinden. Het team staat blijkbaar veel beter op één lijn dan voorheen. Dit gaan we zeker zo vasthouden naar de komende schooljaren.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Terug naar boven