Openbare Basisschool De Uitkijktoren

Meidoornstraat 2 6002 TZ Weert

  • In dit gebouw bevinden zich de peuters van Humankind en de kleuters van zowel OBS de Uitkijktoren als de Odaschool uit de leerjaren 1 en 2.
  • We bieden de kinderen activiteiten aan waarbij ze kennis maken met de wereld, zichzelf en de mensen om hun heen.
  • We besteden aandacht aan feesten en vieringen als winterfeest, carnaval, koningsspelen en sportdag.

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Uitkijktoren

Samen sterk voor kinderen! Onder dit motto werken de twee onderwijsorganisaties en de kinderopvang in de wijk Boshoven in Weert samen. De Odaschool, OBS de Uitkijktoren en Humankind Kinderopvang en –ontwikkeling vormen samen één Kindcentrum verspreid over 3 ontwikkelingsdomeinen in de wijk Boshoven.

Onder de naam 3hoven werken we vanaf schooljaar 2021-2022 in de drie ontwikkelingsdomeinen waar we brede arrangementen van opvang en onderwijs aanbieden voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Op deze manier kunnen we nog beter van betekenis zijn voor al onze kinderen door expertises, talenten, krachten, materialen en middelen te bundelen.

De organisaties blijven ieder apart en hebben hun eigen leerlingen en medewerkers. Daarnaast werken we met combinatiefunctionarissen die voor beide scholen en/of kinderopvang werken, zoals interne begeleider, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en ICT-coördinator.

In de toekomst zullen deze 3 instanties gehuisvest worden in een nieuw, multifunctioneel gebouw. Samen met personeel, ouders en belanghebbenden wordt vanuit een gezamenlijke missie en visie door de betrokken partners gewerkt aan een passend en dekkend aanbod op het gebied van onderwijs en opvang voor kinderen uit Boshoven en omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind centraal
  • Kansrijk
  • Toekomstgericht
  • Ouders zijn partners

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij OBS de Uitkijktoren geeft een team van zo'n 10 personen dagelijks met veel plezier onderwijs aan circa 120 leerlingen. In elk domein werken leerkrachten en onderwijsassistenten die samen van betekenis zijn voor de kinderen in dat domein.

Vanuit de NPO-gelden, extra gelden voor het herstel en de ontwikkeling van ons onderwijs, steken we in op een actieve samenwerking door binnen elk domein ervoor te zorgen dat de leerkrachten, die veelal parttime werkzaam zijn, een dag in de week samen aanwezig zijn. In principe is er dan een hele dag een extra leerkracht aanwezig, die van betekenis is voor de kinderen en de teamleden. We steken in op extra begeleiding, verlengde instructie, individuele verrijking en verdieping, coaching en inwerking van onze startende medewerkers. 

Naast de leerkrachten is er in elk domein een onderwijsassistent werkzaam die met individuele en kleine groepjes kinderen werkt, de kinderen in de klas begeleidt en de leerkracht ondersteunt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven