Openbare Basisschool De Uitkijktoren

Meidoornstraat 2 6002 TZ Weert

  • We houden van een opgeruimde, nette en gestructureerde leeromgeving waar voldoende ruimte is om te kunnen werken en leren.
  • Alle lokalen grenzen aan twee leerpleinen. Zo vergroten we de leer- en werkruimte voor alle kinderen en medewerkers.
  • In de grote hal (het kasteel) zijn diverse werkplekken ingericht, zodat kinderen en ook volwassenen hier kunnen werken.
  • Ons schoolgebouw staat midden in de wijk Boshoven en heeft twee pleinen en twee ingangen voor onze onder- en bovenbouw leerlingen
  • We zien graag dat leerlingen creatief bezig zijn. Vaak met papier en af en toe lekker anders!

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Uitkijktoren, onderwijs om naar uit te kijken!

OBS de Uitkijktoren is een kleine school in de wijk Boshoven, waar onderwijs gegeven wordt aan zo'n 140 kinderen, verdeeld over 3 bouwen;
de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Aan elke bouw zijn 3 medewerkers gekoppeld die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijsproces. 

Het kleinschalige maakt dat iedereen elkaar kent, een plek die overzichtelijk is en een prima sfeer uitstraalt. Daar zorgen we elke dag samen voor!

We vinden het belangrijk dat elk kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Elke dag mag het kind uitkijken naar een prettige schooldag, samen met vrienden en vriendinnen en een team van enthousiaste medewerkers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind centraal
  • Kansrijk
  • Toekomstgericht
  • Ouders zijn partners

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij OBS de Uitkijktoren geeft een team van zo'n 12 personen dagelijks met veel plezier onderwijs aan circa 140 leerlingen. Wij zijn een 'kleine school', ouders kiezen bewust voor onze kleinschaligheid. De teamleden kennen alle leerlingen en andersom. Dit geeft een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Leerlingen en leerkrachten uit de verschillende groepen kennen elkaar. Dat komt enerzijds door de kleinschaligheid en anderzijds door de manier van werken. Regelmatig werken de leerlingen uit de verschillende groepen met elkaar samen. 

Weergave

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven