Brede school Markeent

Sint Jozefslaan 102 6006 JN Weert

  • Schoolfoto van Brede school Markeent
  • Schoolfoto van Brede school Markeent
  • Schoolfoto van Brede school Markeent

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn trots op onze leerlingen en de eerlijke kijk op onze school.

Onder andere in de leerlingenraad, team, MR worden zaken m.b.t. de enquête besproken en worden waar nodig acties uitgezet. Leerlingen durven opbouwend kritisch te zijn op zichzelf, de ander en de school.

In de bijlage vindt u de rapportage van de tevredenheidspeiling gehouden onder kinderen, ouders en medewerkers in schooljaar 2021-2022.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven