Basisschool Het Dal

St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert

  • Schoolfoto van Basisschool Het Dal
  • Elk jaar kiest de leerlingenraad een winnaar uit de inzendingen van het vakantieboekje wat de kinderen tijdens de vakantie bijhouden.
  • De school houdt regelmatig inhoudelijke ouderbijeenkomsten.  De kleutergroepen hanteren hierbij het VVE thuis concept.
  • Als Brede school staan wij midden in de wijk en betrekken diverse organisaties graag bij onze activiteiten.
  • Vieren vinden we belangrijk. Dit doen we vanuit de diverse culturen die onze school bezoeken.
Denk hierbij aan Suikerfeest, Holifeest e.d.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquête werd ingevuld door onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8.  Totaal 110 leerlingen. 

De vragenlijst is door 104 kinderen ingevuld. Door omstandigheden hebben niet alle kinderen de mogelijkheid gehad om op school te zijn ten tijde van het open staan van de enquête. 

We zijn trots op onze leerlingen en de eerlijke kijk op onze school.

Onder andere in de leerlingenraad worden zaken m.b.t. de enquête besproken en worden waar nodig acties uitgezet. Leerlingen durven opbouwend kritisch te zijn op zichzelf, de ander en de school.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouder enquête werd aangeboden aan het oudste kind van het gezin. 

Totaal aantal kinderen op school bedraagt 236, aantal gezinnen 178.  De respons dient dus afgezet te worden tegen dit aantal.

 
Tevredenheid
8,3

Terug naar boven