Basisschool Sint Jozef

Thorbeckestraat 37 2241 KR Wassenaar

  • Veiligheid staat bij ons voorop. Met praktische fietslessen oefenen de kinderen het gedrag in het verkeer.
  • Samen spelen op ons groene schoolplein
  • In de aula vieren we met alle kinderen maandvieringen en speciale projecten.
  • In de TT (talent teaching - plusklas) bieden we meer uitdaging voor onze begaafde leerlingen. Hier een project over sprookjes.
  • Vanaf groep 4 werken alle leerlingen met een Chromebook. Zo kunnen wij ons onderwijs nog beter afstemmen op het niveau van de leerling.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven