Basisschool Sint Jozef

Thorbeckestraat 37 2241 KR Wassenaar

  • Veiligheid staat bij ons voorop. Met praktische fietslessen oefenen de kinderen het gedrag in het verkeer.
  • Samen spelen op ons groene schoolplein
  • In de aula vieren we met alle kinderen maandvieringen en speciale projecten.
  • In de TT (talent teaching - plusklas) bieden we meer uitdaging voor onze begaafde leerlingen. Hier een project over sprookjes.
  • Vanaf groep 4 werken alle leerlingen met een Chromebook. Zo kunnen wij ons onderwijs nog beter afstemmen op het niveau van de leerling.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Talentontwikkeling
  • Leerlingenzorg
  • Differentiatie
  • Burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke dag gaan om 08.35 uur de deuren open en gaat een eerste bel. Alle kinderen kunnen dan naar binnen. Om 08.45 uur gaat er een tweede bel. Alle kinderen moeten dan in de klas zijn. De tweede bel is voor ouders/verzorgers het signaal de school te verlaten zodat de lessen kunnen beginnen. ’s Middags gaat voor alle groepen de eerste bel om 12.40 uur en de tweede bel om 12.45 uur. Om 12.00 uur en 15.00 uur kunt u de kinderen buiten opwachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven