Basisschool Sint Jan Baptist

Anemonenweg 17 2241 XH Wassenaar

 • Alles wat we doen op onze school moet vallen onder onze 3 V's; Vertrouwen, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.
 • Onze school is een kanjerschool. Door deze sociaal-emotionele training creëren vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds vertrouwen.
 • Lezen en voorlezen is zo belangrijk. We hebben een prachtige bibliotheek waar de kinderen boeken kunnen lenen.
 • Ons kleuterplein is ons Groene Plein 
waar de kinderen verwonderen, ontdekken en veel spelen in het groen.
 • We houden van "vieren"en Koningsdag is onze sportdag.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • veiligheid
 • vertrouwen
 • verantwoordelijkheid
 • leren zichtbaar maken
 • talentenmiddagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sint Jan Baptist is een school met een prachtig gemêleerd publiek. Zowel kinderen met een migratie-achtergrond als Nederlandstalige kinderen zitten in de klas. Ook hebben we kinderen met een internationale expatachtergrond en kinderen die gevlucht zijn uit Syrië of Eritrea.  

De klassengrootte is maximaal 30. Daar kan alleen vanaf geweken worden als de Medezeggenschapsraad toestemming geeft. Als er te veel kinderen in groep 1 zitten wordt de groep gesplitst in twee groepen 1.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven