Basisschool Sint Jan Baptist

Anemonenweg 17 2241 XH Wassenaar

  • Alles wat we doen op onze school moet vallen onder onze 3 V's; Vertrouwen, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.
  • Onze school is een kanjerschool.  Door deze sociaal-emotionele training  creĆ«ren vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds vertrouwen.
  • Lezen en voorlezen is zo belangrijk. We hebben een prachtige bibliotheek waar de kinderen boeken kunnen lenen.
  • Ons kleuterplein is ons Groene Plein 
waar de kinderen verwonderen, ontdekken en veel spelen in het groen.
  • We houden van "vieren"en Koningsdag is onze sportdag.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2022-2023 gebruiken we de Kanvaslijst om de sociale veiligheid te monitoren.
Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de uitslag van de laatste ouderenquête hebben we een ouderpanel georganiseerd om bepaalde vragen uit te diepen. de resultaten van deze interessante avond werken we nu stapsgewijs uit. 

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven