Basisschool De Veste

Prins Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik

  • Hierin thema's als; zelfvertrouwen - om kunnen gaan met je eigen gevoelens en die van anderen - opkomen voor jezelf en voor anderen.
  • Zijaanzicht met wilde bloemen aan de zijde van de kinderboerderij.
  • Speelplaats aan de zijde van de kleuterlokalen.
  • Het thema 'camping' bij de kleutergroepen.
  • Wij gaan uit van 5 klimaten waarin we onze kwaliteit borgen. We hebben heldere ambities gesteld.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In maart hebben wij een tevredenheidspeiling uitgezet onder ouders/verzorgers en onder leerlingen vanaf groep 5. Dit volgde op een periode waar Corona een hele flinke impact had, veel sterker dan het jaar ervoor, op de school en alle betrokkenen (kinderen, ouders, teamleden). Twee periodes van schoolsluiting hadden we achter de rug en we verlangden naar herstel van het gewone leven. Wij willen leren van deze impact en ons voordeel er mee doen naar mogelijke situaties in de toekomst.

Stichting Leerrijk! heeft besloten om van De Successpiegel af te stappen en komend schooljaar over te gaan op WMK, dit staat voor het ‘Werken Met Kwaliteitskaarten’. Een ander instrument om de onderwijskwaliteit breed in kaart te brengen.  

De scoringspercentages liggen lager dan de uitkomsten van een jaar hiervoor. Er zijn natuurlijk allerlei omstandigheden aan te wijzen die zeker van invloed zijn, zoals hierboven genoemd de schoolsluitingen, online gesprekken i.p.v. fysieke aanwezigheid, veranderingen in personele bezetting, het niet of moeilijk kunnen invullen van vervangingen. Wij kijken echter verder wat we hiervan leren en gaan aanpakken. Gelukkig kwamen er naast tips ook veel sterke punten en complimenten naar voren. Sommige individuele opmerkingen gemaakt door ouders stonden ook lijnrecht tegenover elkaar. Wat wij vooral als aandachtspunt zien is ‘communicatie in het algemeen’, ‘frequentie van contact', ‘zichtbaarheid’, ‘onafhankelijkheid van welke leerkracht voor de groep staat'. Tijdens een studiedag hebben wij samen gesproken over communicatie, trendanalyses van de leeropbrengsten, effectief leerkracht gedrag, taakbeleid en Parro.  Volgend jaar gaan we ons richten op de nieuwe schoolplanperiode. We willen aan de hand van wat ons kenmerkt samen stappen zetten binnen een professionele cultuur en onze visie herkaderen in duidelijke taal.  Tegelijkertijd willen wij ook onderstrepen dat alle collega's onder soms moeilijke omstandigheden zich uitermate krachtig hebben ingezet voor al onze leerlingen. Dankzij hun flexibiliteit konden ook veel vervangingen worden opgelost, terwijl er vanuit de vervangingsmanager zelden iemand beschikbaar was. Ook onderling was het in contact zijn met elkaar lange tijd niet mogelijk en lukte het overleggen alleen online. Het nieuwe schooljaar starten we vol frisse moed en nemen we de gegeven signalen/opmerkingen enz. op om er voor uw kind en alle betrokkenen een fijne schooltijd van te maken. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven