Basisschool De Veste

Prins Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik

Schoolfoto van Basisschool De Veste

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gedegen en goed onderwijs
  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Ontwikkeling
  • Benutten van kwaliteiten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van bs De Veste is in 2015-2016 even licht gestegen n.a.v. de fusie die heeft plaatsgevonden. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal licht gedaald door een grote uitstroom in groep 8. De komende jaren zal het leerlingenaantal redelijk gelijk blijven: de prognoses van de gemeente Waalwijk blijven qua instroom ongeveer gelijk, ook de uitstroom in groep 8 zal redelijk gelijk blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven