Basisschool Baardwijk

Balade 7 5142 WX Waalwijk

  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het kwaliteitsdenken heeft een impuls gekregen sinds de inspectie, naast de basiskwaliteit, nu ook de eigen kwaliteit van scholen nadrukkelijk meeweegt in het nieuwe inspectiekader. Dat vraagt om een andere benadering van kwaliteit en dus ook om andere meetsystematiek.

Basisschool Baardwijk en bestuur Leerrijk! werken met de Succes!Spiegel. De Succes!Spiegel staat voor het nieuwe denken in kwaliteitszorg. Daarin ligt de focus op groei en wordt onderzoeken leuk en interessant, óók voor leraren. Dit nieuwe kwaliteitssysteem van Scholen met Succes biedt een krachtig middel om kwaliteitszorg op te schalen naar onderzoekend leren. Snel tot de kern komen.

- Waar staat de school ten opzichte van het nieuwe inspectiekader?

- Wat is de basiskwaliteit van de school en hoe wordt deze zichtbaar gemaakt?

Door slim te bevragen wordt niet alleen duidelijk waar ouders, leerlingen en personeel tevreden of ontevreden over zijn, maar ook waarom. Zo doe je meer dan constateren. Zo komt het eigen kwaliteitsverhaal van de school tot zijn recht. Soms is een gemiddelde prettig, bijvoorbeeld als we ouders vragen om de school een rapportcijfer te geven. Meestal vertalen we de antwoorden echter naar een succes!score. Deze score vertelt je direct hoeveel procent zonder meer positief heeft geantwoord en richt je dus op ‘succes’. Dat past veel meer bij het nieuwe denken in kwaliteitszorg. In dit nieuwe denken werk je vanuit eigen ambities in plaats vanuit ‘voldoen’ aan de basiseisen. U vindt de tevredenheid van leerlingen, gemeten in groep 6,7 en 8, van schooljaar 2019-2020 (gemeten met de Succes!Spiegel) in de bijlage.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Werken met Kwaliteit (WMK)

WMK geeft ook zicht op de basis- en eigen kwaliteit van ons onderwijs, de veiligheid en sfeer. Met ‘Basiskwaliteit’ stellen wij vast of wij de basiskwaliteit (conform het laatste onderzoekskader van de inspectie) leveren. Hiervoor gebruiken wij diverse vragenlijsten , Quickscan en Schooldiagnoses. Ook de leerlingen en ouders vullen jaarlijks een vragenlijst in om hun tevredenheid in kaart te brengen. 

Al deze gegevens gebruiken wij om het onderwijs, de veiligheid en sfeer goed te houden of te verbeteren.


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven