Basisschool Pater van der Geld

Mendelssohnstraat 59 5144 GE Waalwijk

  • Onze school vormt samen met obs van der Heijden en kinderopvang MIKZ het "Kindcentrum Zanddonk"
  • Schoolfoto van Basisschool Pater van der Geld
  • Schoolfoto van Basisschool Pater van der Geld

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het als school belangrijk om inzichtelijk te hebben/krijgen hoe onze kinderen en u als ouders/verzorgers de school ervaren. Wat vinden uw kinderen van de sfeer op de school? Voelen ze zich veilig? Vinden ze dat ze goed les krijgen enz... Daarom peilen wij jaarlijks de kwaliteit van ons onderwijs zoals dat door de kinderen, maar ook door u als ouder ervaren wordt. U als ouder bent namelijk voor ons ook een belangrijke partner en informatiebron. Wat vindt u eigenlijk van de sfeer, de veiligheid, de leerkrachten en de informatie die u van school krijgt. 

Dat horen we allemaal erg graag van u en de kinderen. We kunnen deze gegevens dan analyseren en borgen wat goed gaat en verbeteringen aanbrengen daar waar nodig. Op die manier bouwen we samen aan een nog mooiere en betere Pater van der Geld.

In schooljaar 2021-2022 is in verband met diverse wisselingen binnen het team, waarbij o.a. een directiewissel geen tevredenheidsonderzoek afgenomen. We hebben dit weer opgepakt in schooljaar 2022-2023 met de tevredenheidspeilingen vanuit WMK (Werken met kwaliteit) 

Deze peilingen vanuit WMK hebben een directe koppeling met Vensters PO

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Zie opmerkingen bij leerlingtevredenheidspeiling
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven