Openbare Basisschool Ekenrooi

Maximilliaanlaan 1 5583 XG Waalre

  • Op OBS Ekenrooi mogen kinderen laten zien waar ze goed in zijn!
  • Op onze school werken en spelen de kinderen dagelijks samen. Ook spelen en leren ze tijdens buitenlessen in het mooie bos achter de school.
  • We besteden veel aandacht aan een veilige en prettige sfeer in de klas.
  • Wij zijn creatief in denken en in doen.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Ekenrooi

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

OBS Ekenrooi heeft in het kader van haar kwaliteitszorg een onderzoek onder leerlingen uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in januari 2023. In totaal hebben 92 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Zij hebben hun mening gegeven over de volgende onderwerpen:
- Imago van de school
- Onderwijsproces
- Veiligheid en schoolklimaat

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

OBS Ekenrooi heeft in het kader van haar kwaliteitszorg een onderzoek onder ouders uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in januari 2023. In totaal hebben 97 ouders de vragenlijst ingevuld. Zij hebben hun mening gegeven over de volgende onderwerpen:
- Imago van de school
- Onderwijsproces
- Veiligheid en schoolklimaat
- Sturen, kwaliteitszorg en ambitie
- Samenwerking met ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven