Openbare Basisschool Ekenrooi

Maximilliaanlaan 1 5583 XG Waalre

  • Puur. Direct naast het bos. 
Gewoon helemaal jezelf zijn. Dat maakt OBS Ekenrooi bijzonder!
  • Op onze school leren we de kinderen creativiteit in denken en in doen!
  • Op OBS Ekenrooi mogen kinderen laten zien waar ze goed in zijn!
  • Op onze school werken en spelen de kinderen dagelijks samen. Ook spelen en leren ze tijdens buitenlessen in het mooie bos achter de school.
  • Veiligheid en een prettige sfeer staan voorop. We besteden veel aandacht aan de sfeer in de klas en in de school.

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Basisschool Ekenrooi

OBS Ekenrooi is een openbare school, gevestigd in Waalre.
De school biedt onderwijs aan ongeveer 200 leerlingen en is een werkplek voor 20 teamleden. Naast de kleutergroepen, wordt er in de overige groepen gewerkt middels het leerstofjaarklassensysteem. 

Al ruim 30 jaar biedt OBS Ekenrooi de kinderen van Aalst-Waalre een fijne plek om te leren. Mede door de bosrijke omgeving, waar de kinderen dagelijks spelen is er een afwisseling tussen sociaal-emotionele ontwikkeling, didactische ontwikkeling, creativiteit en beweging en wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd.  


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien en stralen!
  • Creativiteit in denken en doen
  • Fijne sfeer!
  • Kritische blik
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven