De Meent

Anemonelaan 2 5582 GC Waalre

  • Schoolfoto van De Meent
  • Schoolfoto van De Meent
  • Schoolfoto van De Meent
  • Schoolfoto van De Meent
  • Schoolfoto van De Meent

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Door technische storingen tijdens de afname van de Vensters vragenlijst zijn van een aantal groepen geen of onvolledige resultaten verzameld. Vandaar dat wij de vragenlijst van DUO als extra instrument hebben ingezet. De uitslag hiervan bevestigt het beeld dat leerlingen de Meent als een fijne school ervaren. In de groepen waar de scores achterblijven ten opzichte van het schoolgemiddelde zijn we met de leerlingen in gesprek gegaan.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn blij met het rapportcijfer dat ouders ons geven.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven