De Meent

Anemonelaan 2 5582 GC Waalre

  • In de aula zijn werkplekken voor verschillende activiteiten.
  • De aula is een plek om samen te werken, toneel te kijken of zelfstandig aan de slag te gaan.
  • Doorkijkje in de aula
  • presentatie voor de ouders
  • Op De Meent lezen wij veel.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Venster van onze school De Meent. Voor ons zit in elk kind een held, een onderzoeker en een creator. Wij helpen leerlingen om hun kwaliteiten aan te spreken vanuit hun nieuwsgierigheid en talenten. Op basisschool De Meent leren leerlingen het beste uit zichzelf halen. Wij werken dagelijks met veel enthousiasme met de kinderen en in goede afstemming met de ouders. Onze kernwaarden zijn samenwerken, respect en verantwoordelijkheid.

Dit SchoolVenster geeft u een kijk op onze school en inzicht in wat wij doen en hoe wij dat doen. Mocht u meer informatie willen, bekijk dan onze website, www.basisschool-demeent.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • de held - ondernemen
  • de creator - ontwerpen
  • de ontdekker - onderzoeken
  • betrokken zijn
  • verbindend zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meent is sinds 2014 gegroeid tot een leerlingaantal van rond de 400 leerlingen. Wij zijn blij met de belangstelling voor onze school. Voor instroom hanteren wij ons toelatingsbeleid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven