De Meent

Anemonelaan 2 5582 GC Waalre

  • Schoolfoto van De Meent
  • Schoolfoto van De Meent
  • Schoolfoto van De Meent
  • Schoolfoto van De Meent
  • Schoolfoto van De Meent

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Venster van onze school De Meent.

Onze passie ligt in het bieden van een warme en stimulerende omgeving waarin we met trots hoogwaardig onderwijs verstrekken aan onze leerlingen. Onze missie is duidelijk: we willen onze leerlingen, in een welkome omgeving, kwalitatief goed onderwijs bieden waarbij zij vertrouwen hebben in zichzelf en zich optimaal kunnen ontwikkelen ter voorbereiding op hun toekomst.

Dit SchoolVenster geeft u een kijk op onze school en inzicht in wat wij doen en hoe wij dat doen. Mocht u meer informatie willen, bekijk dan onze website, www.basisschool-demeent.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerken
  • respect
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meent is sinds 2014 gegroeid tot een leerlingaantal van rond de 400 leerlingen. Wij zijn blij met de belangstelling voor onze school. Voor instroom hanteren wij ons toelatingsbeleid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
380
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven