Willibrordusschool

De Seringen 2 7681 JE Vroomshoop

  • Schoolfoto van Willibrordusschool
  • Schoolfoto van Willibrordusschool
  • Schoolfoto van Willibrordusschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 6 tot en met 8 hebben de vragenlijst ingevuld. De respons van de ouders was 80%. Dit is boven de vereiste norm, maar niet boven de gewenste norm. Toch kunnen we de resultaten hiermee wel voldoende zeker meten.

Zowel de leerlingen als de ouders zijn in het algemeen tevreden over de Willibrordusschool en waarderen dat met de cijfers 8,5 (leerlingen) en 8,1 (ouders). Dat zijn mooie cijfers.  

De leerlingen scoorden op het onderdeel ‘welbevinden’ het laagst, 7,7. Deze vragen gingen over hoe je het op school vindt, of je een leuke klas hebt en of je graag met kinderen uit je klas omgaat. Heel tevreden waren ze over de lessen, de uitleg van de juf of meester en of de leerkracht je helpt als dat nodig is, wat ze leren, en de duidelijkheid van de regels. Ze gaven hiervoor een 9,2.

Verder kwam naar voren dat er wel eens kinderen zijn die of worden uitgescholden, geschopt of geslagen of worden buitengesloten. Niet veel kinderen gaven dit aan, maar toch. Hier heeft de leerlingenraad zich over gebogen. Als we dit weten, wat willen we dan? Dat alle kinderen het fijn vinden op school en niet gepest worden, was het antwoord. Ze hebben hiervoor zelf een oplossing/ consequentie bedacht. Bij een voorval (schoppen, slaan, schelden, buitensluiten) gaat de leerkracht met de betreffende kinderen in gesprek en bepaalt of er een ‘gele’ kaart moet worden uitgedeeld. Bij 2 gele kaarten mag je één pauze niet naar buiten. Bij 4 gele kaarten (= 2 rode), mag je een hele week niet naar buiten. Deze regel geldt voor groep 3 tot en met 8. De leerlingen van de leerlingenraad hebben deze consequentie zelf in de groepen uitgelegd.  

De ouders gaven aan vooral het schoolklimaat hoog te waarderen. Er werd gemiddeld een 8,5 gegeven voor veiligheid, plezier, contact met medewerkers en de opvoedkundige aanpak van school. Over de punten ‘vindt u dat uw kind maximaal wordt uitgedaagd op school’ en de tevredenheid over de informatie die ouders ontvangen over wat er op school gebeurt en hoe het met hun kind gaat, waren de ouders wat minder tevreden en gaven dit een 7,6.  

Wat de maximale uitdaging betreft, daar herkennen we ouders helemaal in. Ook wij als team zien dit als een ontwikkelpunt. We hebben daarom besloten om volgend schooljaar een pilot te draaien met extra aanbod voor zowel kinderen die extra uitdaging nodig hebben, als voor kinderen die op praktisch gebied meer uitdaging aankunnen. We zullen hierover tegen die tijd meer informatie delen.  

Wat het delen van informatie betreft, zijn we als team vooral heel benieuwd naar wat ouders missen of graag anders zouden zien. We communiceren voornamelijk via de Klasbordapp en de Nieuwsbrief. Daarnaast zijn er af en toe persoonlijke gesprekken gepland en hebben we de informatieavond en rapportgesprekken. Graag horen we op welke manier(-en) we informatie nog beter kunnen delen.

Tenslotte gaven de teamleden een algemene beoordeling van 8,4. Zij scoorden hoog, een 9,3 op sfeer, veiligheid, contacten met collega's, leerlingen en ouders. Ook zij gaven een 5,3 voor afstemming op specifieke leerbehoeften van ‘meerbegaafde kinderen'. Zoals gezegd hebben we dat als team breder getrokken en gaan we daar mee aan het werk.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven