Willibrordusschool

De Seringen 2 7681 JE Vroomshoop

  • Schoolfoto van Willibrordusschool
  • Schoolfoto van Willibrordusschool
  • Schoolfoto van Willibrordusschool

In het kort

Toelichting van de school

'Ontwikkelen is antwoord aan de toekomst geven'.
De Willibrordusschool is een basisschool in Vroomshoop waar onderwijs gegeven wordt aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Het is een kleine school met betrokken leerkrachten.
Wij willen dat anderen zich welkom voelen en ervaren dat wij sociaal, open en toegankelijk zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Open
  • Transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het onderwijs op de Willibrordusschool is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op dit moment heeft de Willibrordusschool ongeveer 100 leerlingen die verdeeld zijn over 5 of 6 groepen. Het leerlingaantal neemt de laatste jaren toe, waardoor de groepen in de onderbouw groter zijn dan die in de bovenbouw.
De leerlingen worden ingedeeld in acht groepen, afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Gezien het leerlingenaantal op onze school, worden groepen veelal gecombineerd. Elk jaar opnieuw kijken we welke groepen samengevoegd worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven