De Dorpsschool

Kerkstraat 17 a 7251 BC Vorden

Schoolfoto van De Dorpsschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheidspeiling leerlingen 2019

De vragenlijst ‘Tevredenheidspeiling leerlingen 2019’ is in mei 2019 door 95% van de kinderen van groep 5 t/m 8 ingevuld. Een respons boven de 70% wordt als ‘uitstekend’beschouwd. De uitslagen geven een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. De gehanteerde vragenlijst is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van onderwijs. Er zijn 40 vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

  • Veiligheidsbeleving: gemiddelde score 3,81
  • Het optreden van de leraar: gemiddelde score 3,68
  • De opstelling van de leerling: gemiddelde score 3,51
  • Welbevinden: gemiddelde score 3,63
  • Fysieke veiligheid: gemiddelde score 3,78
  • Sociale veiligheid: gemiddelde score 3,82
  • Psychische veiligheid: gemiddelde score 3,91
  • Materiële zaken: 3,79

De gemiddelde score in bovenstaand overzicht is van de leerlingen van De Dorpsschool. Je kunt scoren tussen 0.00 en 5.00 waarbij 3.00 de gemiddelde normscore is. Gemiddeld hebben we 3.74 gescoord. Zoals u kunt zien scoort ‘de opstelling van de leerling’ als sterk punt, maar het is tevens de laagste score in het rijtje. Analyse hiervan levert op dat we de kinderen nog kunnen leren hoe ze hulp kunnen bieden en/of kunnen zoeken voor zichzelf of anderen als er een keer gepest wordt. Binnen deze categorie vragen scoren ze weer sterk op de vraag of ze zich aan de regels tegen het pesten houden. De kinderen gaven met een 8,9 aan dat ze zich veilig voelen op school én dat ze het naar hun zin hebben op school. In de opmerkingen geven kinderen o.a. aan dat de school na thuis de beste plek is waar ze zich thuis voelen én dat de Dorpsschool de beste school van de wereld is. Daar doen we het voor! We hopen dat u dit in uw omgeving vertelt, want betere reclame dan de uitkomst van deze tevredenheidspeiling is er volgens ons niet.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven