De Dorpsschool

Kerkstraat 17 a 7251 BC Vorden

Schoolfoto van De Dorpsschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom beste belangstellende,

Wat fijn dat u interesse heeft in De Dorpsschool!

We hopen dat onze schoolgids voldoende en uitnodigende informatie biedt om na het lezen hiervan een afspraak te maken voor een rondleiding. Het team nodigt u hiervoor van harte uit! We zijn trots op onze school en laten u graag zien hoe het daltononderwijs er in de praktijk uitziet.

Als u geen rondleiding wenst, maar wel vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met onze directeur, Marit Ranzijn. 

Hopelijk tot ziens!

Met vriendelijke groet, mede namens het team van De Dorpsschool,

Marit Ranzijn

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • samen
  • betrokken
  • vertrouwen
  • daadkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Dorpsschool zitten in het schooljaar 2020-2021, verspreid over 4 groepen, 103 leerlingen. De groepsgrootte varieert van 23 tot 33 kinderen. In de grote groep (33 kinderen) zetten we fulltime een leraarondersteuner in om kinderen individueel of in kleine groepjes (tot de helft van de groep) te begeleiden. Hiermee waarborgen we de rust, de aandacht voor uw kind(eren) en onze onderwijskwaliteit.

Dit jaar hebben we, in tegenstelling tot de prognoses en de geluiden uit de regio, geen last van de geboortekrimp. Er is zelfs sprake van groei!  Daar zijn we heel blij mee en eigenlijk ook best trots op. We krijgen van veel ouders terug dat ze onze open instelling, persoonlijke benadering en de rust en stabiliteit enorm waarderen. Dit komt mede voort uit ons daltononderwijsconcept.

In de tevredenheidspeiling 2018-2019 gaven de kinderen met een 8,9 aan dat ze zich veilig voelen op school én dat ze het naar hun zin hebben. In de opmerkingen gaven kinderen o.a. aan dat de school na thuis de beste plek is waar ze zich thuis voelen én dat De Dorpsschool de beste school van de wereld is. Daar doen we het voor!

Weergave

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven