De Dorpsschool

Kerkstraat 17 a 7251 BC Vorden

Schoolfoto van De Dorpsschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom beste belangstellende,

Wat fijn dat u interesse heeft in De Dorpsschool!

We hopen dat onze schoolgids voldoende en uitnodigende informatie biedt om na het lezen hiervan een afspraak te maken voor een rondleiding. Het team nodigt u hiervoor van harte uit! We zijn trots op onze school en laten u graag zien hoe het daltononderwijs er in de praktijk uitziet.

Als u geen rondleiding wenst, maar wel vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met onze directeur, Marit Ranzijn. 

Hopelijk tot ziens!

Met vriendelijke groet, mede namens het team van De Dorpsschool,

Marit Ranzijn

directeur

Cindy Meerbeek

waarnemend directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • samen
  • betrokken
  • vertrouwen
  • daadkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Dorpsschool zitten in het schooljaar 2023-2024, verspreid over 5 groepen, 120 leerlingen. De groepsgrootte varieert van 17 tot 32 kinderen. In de grote groep zetten we vijf dagen per week in de ochtend een onderwijsassistent in om kinderen individueel of in kleine groepjes (tot de helft van de groep) te begeleiden. Hiermee waarborgen we de rust, de aandacht voor uw kind(eren) en onze onderwijskwaliteit. 

Dit jaar hebben we, in tegenstelling tot de prognoses en de geluiden uit de regio, geen last van de geboortekrimp. Er is zelfs sprake van groei van het aantal leerlingen!  Daar zijn we heel blij mee en eigenlijk ook best trots op. We krijgen van veel ouders terug dat ze onze open instelling, persoonlijke benadering en de rust en stabiliteit enorm waarderen. Dit komt mede voort uit ons daltononderwijsconcept.

Er zijn het afgelopen schooljaar 12 Oekraïense kinderen bij ons aangemeld. We hebben in het schooljaar 2022-2023 een taalklas ingericht voor deze kinderen, ze werden begeleid door een leerkracht die we hier speciaal tijdelijk voor hebben aangesteld. Deze kinderen hebben al wat Nederlands geleerd. Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om ze op te nemen in onze reguliere groepen. Op dit ogenblik is het nog onduidelijk hoe lang ze in Nederland blijven. 

In de tevredenheidspeiling 2020-2021 gaven de kinderen met een 9,2 (vorige cijfer was een 8,9) aan dat ze zich veilig voelen op school én dat ze het naar hun zin hebben. In de opmerkingen gaven kinderen o.a. aan dat de school na thuis de beste plek is waar ze zich thuis voelen én dat De Dorpsschool de beste school van de wereld is. Daar doen we het voor!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Dorpsschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs en het begeleiden van onze leerlingen worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd in Parnassys. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Persoonsgegevens van ouders, leerlingen en/of medewerkers worden alleen gedeeld met andere organisaties als de wettelijk betrokkene daar expliciete toestemming voor geeft, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  

In het privacyreglement van IJsselgraaf is beschreven hoe de stichting en haar scholen omgaan met de persoonsgegevens van ouders, leerlingen en medewerkers. In de privacyverklaring van de scholen zelf leest u hoe het privacybeleid op schoolniveau is gewaarborgd en wordt uitgevoerd.    

Terug naar boven