Openbare Basisschool De Achtbaan

Distelweg 56 2215 DZ Voorhout

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door een storing in het systeem van Scholen op de kaart, zijn de resultaten van de eindtoets van het jaar 2020/2021 nog niet in het systeem verwerkt. De scores hebben wij wel via Facet van het college voor toetsen en examens gekregen. Het landelijk gemiddelde was 534.5 en het gemiddelde van obs de Achtbaan was 1,5 punt hoger, namelijk op 536.

Zodra de gegevens in het systeem zijn verwerkt, zullen deze hier worden getoond. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentoetsen zijn een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het onderwijs.Teamleden formuleren doelen per kind en per groep en proberen deze doelstellingen middels goede instructie en een passend leeraanbod te realiseren. 2 keer per jaar worden de resultaten binnen het team besproken. Teamleden leggen rekenschap af over de behaalde resultaten. Verder worden de resultaten besproken door de ib'ers en de directeur. Daarnaast worden twee doelstellingengesprekken per jaar met het bestuur gevoerd waarbij de opbrengsten en de doelen van de cito-toetsen worden besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport spreekt voor zich.

Terug naar boven