Openbare Basisschool De Achtbaan

Distelweg 56 2215 DZ Voorhout

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van openbare basisschool de Achtbaan in Voorhout.

De Achtbaan is een openbare basisschool met drie locaties verspreid over Voorhout. De locatie Distelweg ligt in de wijk Oosthout. De locatie Beukenrode ligt bij het station tussen het dorpscentrum en de nieuwbouwwijk Componistenbuurt. De locatie cluster ligt in de wijk Hoogh Teylingen  aan de Pieter van Slingerlandstraat. Op alle drie de locaties wordt onderwijs verzorgd op basis van de principes van het daltononderwijs.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school.  De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verantwoordelijkheid
  • samenwerking
  • effectiviteit
  • zelfstandigheid
  • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 In de beginjaren van de school was er in Voorhout sprake van veel woningbouw. Het aantal leerlingen van de school steeg in die jaren explosief. Na deze periode daalde het aantal leerlingen van de school naar het huidige niveau. Het aantal leerlingen zou nog verder dalen, maar tegen de      prognoses in is het leerlingaantal gestabiliseerd en neemt in de onderbouwgroepen het aantal leerlingen weer sterk toe.Het marktaandeel van obs de Achtbaan in Voorhout neemt nog steeds toe.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
629
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Indien een kind bij ons op school komt gaan wij ervan uit dat het kind zindelijk is. Van de lerkracht kan niet verwacht worden dat hij/zij helpt bij de toiletgang. De leerkracht kan immers niet de groep voor langere tijd zonder toezicht laten. Ook gezien mogelijke gezondheidsrisico's behoort het verschonen van kinderen niet tot de taak van het personeel van de school. In voorkomende gevallen wordt dan ook contact opgenomen met ouders of andere contactpersonen.

Terug naar boven