Openbare Basisschool De Achtbaan

Distelweg 56 2215 DZ Voorhout

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In juni 2021 is het een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van alle locaties. Naast de leerlingtevredenheid hebben we ook een vragenlijst afgenmomen waarin de kinderen konden reflecteren op de periode tijdens de lockdown. De uitslagen hiervan vindt u hierbij. In samenspraak met leerlingen, team en medezeggenschapsraad analyseren we de uitkomsten en worden eventueel verbeteringen in gang gezet.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In juni 2018 is het laatste tevredenheidsonderzoek op school gedaan via het kwaliteitsinstrument wmk-po. De uitslag hiervan vindt u hierbij.

In samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad analyseren we dit onderzoek en plannen acties indien gewenst en mogelijk.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven